Zwangerschap

Karyotype


Onderzoek dat de studie van chromosomen mogelijk maakt. Het wordt uitgevoerd in geval van verdenking van genetische misvormingen.